Osvedčenia a certifikáty

Po absolovovaní Strednej zdravotníckej školy v Modre a získaní štvorročnej praxe v zdravotníctve sa od roku 2006 venujem poskytovaniu masáží. V tomto období som absolvoval niekoľko vzdelávacích kurzov, školení a tréningov s cieľom rozširovať vedomostí, zvládnuť prvky rôznych masážnych techník a zdokonaľovať svoje praktické masérske zručností. Získal som pritom nasledovné osvedčenia a certifikáty:

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti - masér základnej klasickej a športovej masáže (28.04.2006)
  • Detoxikačná medová masáž (13.05.2007)
  • Reflexná masáž chodidla zameraná na pohybové a vnútorné systémy (16.-20.05.2007)
  • Bankovanie – suchá vákuová masáž (13.-14.12.2010)
  • Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž (19.-25.09.2011)
  • Akupresúra – tlaková čínska masáž - moxovanie (29.11.-02.12.2012)
  • Thajská masáž (27.03.-30.03.2014)

Masáže doma - osvedčenie Osvedčenie - detoxikačná medová masáž Osvedčenie - reflexná masáž chodidla Osvedčenie - bankovanie Osvedčenie - lymfodrenážna a anticelulitídna masáž Osvedčenie - akupresúra - tlaková čínska masáž, moxovanie Osvedčenie - thajská masáž