< Späť

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti - masér základnej klasickej a športovej masáže (28.04.2006):

Masáže doma - osvedčenie

Ako úspešný absolvent kurzu klasickej a športovej masáže som dostal osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva SR. Uvedené osvedčenie oprávňuje získať živnostenský list maséra, zamestnať sa na niektorom odbornom pracovisku, prípadne sa uchádzať o miesto v zahraničí. Spolu 160 hodín intenzívnej výučby bolo zakončených záverečnými skúškami.

Garantom odbornosti kurzu bol doc. MUDr. Jozef Šmondrk CSc., lektor fyzioterapie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Teóriu masáže a praktickú masáž viedli fyzioterapeuti Mgr. Miroslav Masár a Lubomír Masár.